Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

I. Záruční doba zboží činí 6 nebo 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Délka záruky se řídí dle povahy spotřebitele.

II. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

 • poštou na adrese: ROTTO.CZ SHOP s.r.o., Dolní Lištná 434, 739 61 Třinec
 • emailem na adresu: info@rotto.cz
 • osobně na adresách: ROTTO.CZ SHOP s.r.o., Dolní Lištná 434, 739 61 Třinec

III. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:

 • doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list)
 • reklamované zboží s veškerým příslušenstvím
 • podrobný popis závady

IV. Na adrese Dolní Lištná 434, 739 61 Třinec je spotřebiteli vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace

V. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

 • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním
 • neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou
 • poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.)
 • poškození nadměrným zatěžováním
 • poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem)

VI. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

VII. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.